Agencja reklamowa

Agencja reklamowa

Intensywny rozwój różnych dziedzin marketingu prowadzi współcześnie do powstawania międzynarodowych korporacji zajmujących się szeroko rozumianą reklamą oraz działaniami o charakterze propagatorskim. Korporacje te, zwane agencjami sieciowymi, tworzą zbiór agencji, których wzajemne relacje opierają się na podległości i zwierzchnictwie jednych nad drugimi. Innymi słowy są to firmy – matki oraz filie. Międzynarodowy zasięg ich działania sprawia, że ich wpływ na kształtowanie trendów w marketingu jest coraz bardziej widoczny. 

Klientami tego rodzaju międzynarodowych korporacji są z reguły również przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym. Tylko i wyłącznie tego rodzaju międzynarodowa klientela jest w stanie zaspokoić potrzeby finansowe agencji sieciowych. Każda agencja reklamowa o zasięgu ogólnoświatowym  - sieciowa – jest bowiem korporacją, działającą na takich samych zasadach, jak wszystkie inne przedsiębiorstwa o tym samym zasięgu i potrzebuje w związku z tym odpowiednich zasobów finansowych. Korzyść tutaj jest obopólna: z jednej strony sieciowa agencja reklamowa zyskuje globalnego klienta, zapewniającego stały przychód, z drugiej natomiast klient ów realizuje różnorodne kampanie reklamowe w różnych krajach w oparciu o współpracę z jedną tylko agencją. Z punktu widzenia logistyki jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze, aniżeli podejmowanie współpracy z szeregiem firm w różnych krajach.

Każda sieciowa agencja reklamowa, jak wspomniano, składa się z głównej marki, nakreślającej metody działania, cele, strategie, itp., a także filii, które z jednej strony zobowiązane są podporządkowywać się powyższym zaleceniom, z drugiej zaś dysponują pewnym stopniem niezależności i dowolności działania. Konkretne relacje pomiędzy firmami wchodzącymi w skład tychże korporacji zależą od wizji ich właścicieli, a także przyjętej strategii funkcjonowania. Praktyka pokazuje, że możliwość dostosowania każdej filii do specyfiki kraju, w którym operuje przynosi najbardziej pozytywne skutki dla firmy – matki.