Kubki z logo

Kubki z logo

W dzisiejszych czasach działania o charakterze marketingowym obejmują nie tylko wysiłki zmierzające do pozyskiwania nowych klientów, ale także do utrzymywania relacji z dotychczasowymi, którzy już skorzystali z oferty danej marki. Obie gałęzie marketingu są jednakowo istotne. Dlatego też zarówno w ramach marketingu pośredniego jak i bezpośredniego można wymienić działania zmierzające do osiągnięcia obu wymienionych korzyści. W ramach marketingu bezpośredniego można np. wręczać poszczególnym klientom upominki. Tutaj wielką rolę spełniają gadżety reklamowe, których zastosowanie w marketingu, w sensie ogólnym, jest coraz szersze.

Aby zobrazować kwestię wręczania klientom upominków, jako formy utrzymywania relacji, należy posłużyć się przykładem. Mogą nim być kubki z logo, które są bardzo dobrym upominkiem, bo mają praktyczne zastosowanie w życiu codziennym, rozdawanie ich jest także korzystne z punktu widzenia firmy, bo logo, które na nich widnieje, jest dobrą reklamą.

Najważniejszy jest jednak sam gest podarunku. Kubki z logo mogą być wręczane klientom w trakcie podpisywania umowy lub tuż po tym, niezależnie od tego, czy podpisanie ma miejsce w siedzibie firmy czy u klienta w domu. Oczywiście dotyczy to tylko branż, w których firmy działające na rynku podpisują z klientami umowy. Można tu wymienić takie branże jak bankowość, ubezpieczenia, operatorzy telefonii komórkowej lub telewizji cyfrowej.

Bez względu na branżę, przy podpisaniu umowy można taki podarunek wręczyć, co zostanie odebrane z pewnością jako bardzo miły gest. Szansa, że taki klient będzie kontynuował współpracę z daną firmą i, co więcej, zachwalał ją przed znajomymi i rodziną, są znacznie większe. A taka reklama, jak wiadomo, jest najlepszą z możliwych.

Jest też inna forma, w jakie kubki z logo czy jakiekolwiek inne upominki mogą trafić do klienta. Może się to odbyć za pośrednictwem poczty. Wówczas niespodzianka będzie prawdopodobnie jeszcze większa, a skutek – w związku z tym będzie także bardzo dobry. Rzecz jasna wymagana jest tu znajomość przez firmę adresu zamieszkania klienta.